Tips til bålfyring

Slik gjør du:

1. Legg to medium store kubber parallelt på ildsikkert underlag.

2. Bygg opp bålet med opptenningsved i to høyder og bryt av papp fra esken.

3. Tenn på opptenningsfyrstikkene, og legg de i midten av opptenningsveden og biter fra esken slik at den tar fyr. Hver opptenningsfyrstikk har en brenntid på 8 minutter.

4. La opptenningsveden ta godt fyr før du legger på et par kubber fyringsved. Legg kubbene i samme formasjon som opptenningsveden.

5. Legg på nye kubber i samme formasjon etter hvert som veden brenner ut. Har du mer pappbiter igjen legger du på det underveis.

6. Sørg for at bålet er fullstendig slukket før du forlater stedet.

Husk!

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunen kan selv gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Se mer om trygg bålbrenning på www.sikkerhverdag.no