Tips til bålfyring

Slik gjør du:

1. Legg opptenningsveden i en firkant på ildsikkert underlag.

2. Tenn på de fire opptenningsfyrstikkene, og legg de i midten av opptenningsveden slik at den tar fyr. Disse har en brenntid på 8 minutter hver av seg.

3. La opptenningsveden ta godt fyr før du legger på et par kubber fyringsved. Legg kubbene i samme formasjon som opptenningsveden.

4. Legg på nye kubber i samme formasjon etterhvert som veden brenner ut.

5. Når du har tømt esken kan du brenne den, eller ta den med hjem.

6. Sørg for at bålet er fullstendig slukket før du forlater stedet.

Husk!

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunen kan selv gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Se mer om trygg bålbrenning på www.sikkerhverdag.no