Nyhetsbrev 1. kvartal 2022

Etter en lang høst med mye nedbør og en hall som ble tatt av vinden stod vi uten tak over hodet og fuktig ved. Vinteren kom brått på i år, kombinert med skyhøye strømpriser så ble lagerbeholdningen tømt langt tidligere enn normalt. Det internasjonale markedet som vi tar inn suppleringsved fra har store produksjonsproblemer knyttet til corona, samme gjelder logistikk, dårlig valutakurs og generell økning i inflasjon gjør at markedet på sett og vis har kollapset så frem man ikke kan forplikte seg til utallige trailere med ved. Summen av alle disse variablene gjorde at vi ikke har evnet å være leveringsdyktig – for første gang siden oppstarten i 2017. Det er trist og beklagelig at situasjonen er slik. Så snart vi har gode nyheter å komme med vil vi publisere dette på våre sosiale medier og her i nyhetsbrevet.

Prisøkning har også funnet vei til skogen, grunnet økte priser på maskiner, driftsmateriell og innleid personell så har vi endret prisene på våre produkter, gjeldene fra 15. januar d.å. Pristabellen nedenfor gir ikke bare pris per produkt/enhet, men per liter, kilo og kWh. Håper denne oversikten gir kunden bedre oversikt. Alle priser er inklusive mva.

Pris til bedriftsmarkedet vil bli kommunisert direkte til våre forhandlere.

Standard pris Peiskos 2022 – Privatpersoner
ProduktPris per enhet Pris per Liter Pris per Kilo Pris per kWh
Peiskos 40 liter89,002,235,931,39
Peiskos 60 liter109,001,824,951,17
Peiskos 1000 liter1 399,001,404,241,00
Peiskos 1500 liter1 899,001,273,840,90
Fuktighet er satt til 17%
Omregning til kWh i henhold til ISO 17225

Så snart vi har nye nyheter å publisere så vil det komme en oppdatering.

Siden situasjonen er som den er så brukes det en god del tid i skogen, ungskogskjøtsel og felling av modne og ukurante trær . Produksjonen er tiltenkt å starte opp i begynnelsen av mai.

Skogly, din produsent av kos og varme, inne og ute 🙂

190122