Nytt – 5. kvartal

Da er sommeren over for denne gang, gradestokken viser sjelden tosifret og løvbladene har så smått begynt å skifte farge til gult og orange.

I løpet av sommeren har vi startet et nytt spennende prosjekt i skogen. All granskog Skogly gård har er ensaldret, det vil si at de ble plantet for 40 år siden som et plantefelt og dessverre ikke blitt skjøts let. Å ikke ta vare på et slikt plantfelt innebærer mindre binding av CO2, mikrober og sopper i skogbunnen får dårligere levevilkår samt opplevelsen i skogen blir ikke like interessant for de som søker rekreasjon.

Vi har derfor tatt en strategisk beslutning om å endre hele skogskjøtselplanen til fleralderskog- og blandet skog. Hver teig har flere felt, og hvert felt vil bli definert med hvilke type trær feltet skal ha, f.eks. 50 % gran og 50 % bjørk, mens et annet felt kan ha 30 % furu og 70% bjørk. Hvert felt skal ha livsløpstrær som sikrer naturlig foryngelse, og trær i alle aldre. Det er et nitidig prosjekt som vi ikke ser ordentlig resultat av før om 15 til 30 år. Men det er det rette for økosystemet i skogen for ikke å glemme miljøet.

Produksjonen startet veldig godt i mai og det har blitt produsert opp et godt kvantum Peiskos til bedriftsmarkedet og noe til Privatmarkedet. Nytt av i år er at alle private bestillinger bes bestilles via vår nettbutikk, dette for å forenkle og sikre handelen for begge parter.

Produksjonen av Peiskos og Bålkos har hatt en stopp grunnet feil med maskinparken, dette er det rettet opp i så produksjonen vi gå jevnt og trutt store deler av 5. og 6. kvartal for levering i mai 2022 til bedriftsmarkedet.

Skogly, din produsent av kos og varme, inne og ute 🙂