Hva er Peiskos

Råvirke

Fyringsved merket Peiskos er vårt merkenavn på våre vedprodukter som produseres av råvirke fra Evenesdal.

Vår skog- og miljøplan som er utarbeidet av AllSkog dokumenterer bærekraftig skogbruk i tråd med ISO 14001 og Norsk PEFC Skogstandard.

Det gir våre sluttbrukere en trygghet på at vi aktivt næringsmessig utnytter skog- og utmarksressursene slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Fyringsveden vi benytter til Peiskos og Bålkos er Dunbjørk (Betula Pubescens), samt underarten fjellbjørk (Betula Pubescens Tortuosa). Dunbjørka her i fjellheimen er mer kompakt da trærne trenger flere år på å vokse seg store nok for hogst.

 I volum gir det mer kWh brennverdi sammenlignet med bjørk fra lavlandet, men i kilo så gir det samme brennverdi.

Opptenningsved utvinnes av Norsk Gran (Picea abies), og egner seg veldig godt for å fyre opp med. Årsaken til at vi har valgt gran fremfor bjørk har sin naturlige forklaring. Gran har en mykere kjerne enn bjørk, og er dermed lettere å få fyr på.

Vekt eller volum

Det er en lang tradisjon å kjøpe ved i store volum uten å oppgi vekt i Norge. Dessverre for sluttbruker så har de ingen forsikring på hvor mange kWh de har gått til anskaffelse av. Dette fordi det er kun mulig å regne seg frem til kWh med Fuktighet og Vekt, ikke Fuktighet og Volum.

Faktorer som spiller inn hvorvidt kunden får mye eller lite brennverdi(kWh) per storsekk kan være

 • Kapplengde og bøss
  • Følger det med endestykker og bøss fra vedmaskinen
 • Stabling
  • Ingenting (løs)
  • Stablet i bunn og i kantene
  • Stablet i kantene og på topp
  • Hele sekken er stablet
 • Type råvirke
  • Ren bjørk eller blandet med gran
  • Råvirke fra lavlandet eller fjellet
 • Fuktighet
  • Jo mindre fuktighet, jo mer brennverdi og omvendt

I beste scenario så vil en storsekk på 1000 liter gi nesten 1400 kWh v/20 % fuktighet så fremt vedprodusenten skiller ut endestumper og bøss, stabler sekken, benytter godt forhåndstørket råvirke og bruker råvirke fra fjellet. En kunde som kjøper ved fra lavlandet, hvor endestumper og bøss følger med, råvirke ikke er tørket på forhånd og som ikke har gjort en liten innsats på å stable sekken vil kun gi litt over 900 kWh.

Storsekker fra Skogly er stablet i kantene og på toppen og siden vi produserer ved av «fjellbjørk» med tettere årringer som gir mer vekt per m3 så viser kontrollmålinger at hver storsekk cirka 325 kilo og gir +/- 1375 kWh.

Differensiering av produktene

Skogly produserer ved i to klasser, Klasse Ekstra og Klasse I. Storsekkene klassifiseres som Klasse I, 60 liter er en blanding mellom Klasse I og Ekstra, mens 40 liter sekkene kun er Klasse Ekstra.

Tørkeprosess og slakk sekk

Jamfør Norsk Standard 4414 Klasse Ekstra så skal 50 liter sekken veie 15 kilo ved 20% fuktighet. En slik sekk har 12.5 kilo tørrstoff, også kalt basisegenvekt. 1 % fuktighet tilsvarer 125 gram på en slik 15 kilos sekk. Som kunde kan du da merke at sekken kanskje er litt løs i fisken, dette fordi fuktigheten i sekken også øker eller minsker volumet i sekken, samtidig endrer også vekten seg. Dette er helt normalt, fordi ved er et levende materiale, selv etter at det har blitt hugd i skogen.

Eksempel: Skogly pakker en sekk i mai/juni til >15 kilo. Sekken plasseres under tak for tørking. I løpet av denne tiden tørker veden ned til 15%. I vekt så har veden da sunket med 125 gram x 5, som er 600 gram. Sekken veier nå kun 14,4 kilo og vil følgelig bli litt slakkere.

Norsk Standard har tatt høyde for dette i kravene sine, en 15 kilos sekk kan derfor variere 10 %, så minstevekten til en 15 kilos sekk er 13,5.

Brennverdi

Peiskos leveres i forpakning på 15 kilo, hvilket tilsvarer 61.8 kWh brennverdi ved 20% fuktighet. Ved 15% fuktighet reduseres vekten til 14,4 kilo, mens kWh øker til 63,4.

Hvor mange % fuktighet veden bør ha er smak og behag, og kommer også an på hvilken peis og teknikk du bruker. Vi oppgir at hver sekk Peiskos 15 kilo bjørk gir +/- 63 kWh.

Kvalitetssikring

Ved hver levering utføres det en kvalitetskontroll på leveransen. Kontrollen er visuell og fysisk. Det utføres visuell kontroll av kubbediameter, råte, mugg og kløyving. Fuktighet og vekt måles med egne apparater.