Angrerett for privatkunder

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne salgsavtalen senest 14 dager etter den dag du eller annen utpekt tredjemann fikk varen i besittelse.

For å kunne benytte angreretten må du underrette oss utvetydig skriftlig til vedbakken@skogly.as at du ønsker å benytte deg av angreretten før angrefristen utløper. Det er tilstrekkelig at du sender epost med ordrenummer og eventuelt de artikkelnumrene på de varene du ønsker å returnere og hvordan du ønsker å returnere varene.

Virkningene av angreretten

Dersom du går fra salgsavtalen innen 14 dager etter å ha mottatt varen, eller du har gitt beskjed om at vi skal hente varene innen fristen skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, unntatt returkostnaden senest 14 dager etter at vi mottok varen.

Før varen returneres skal du få et returnummer av oss som må legges ved varen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskap og funksjon.

Vedprodukter, herunder varemerkene Bålkos og Peiskos og tømmer, herunder bjørk og gran selges primært kun i regionen Indre Salten, fra Saltdal til Bodø via Misvær eller Fauske.

Produkter som nettsekker og opptenningsfyrstikker sendes med Posten Norge / Bring til hele Norge.

Du vil måtte bære de direkte kostnadene ved retur av vedprodukter og tømmer selv opp til kr. 7500,- og nettsekker og opptenningsfyrstikker fra 100 til 299,-. Frakt under 99 kroner belastes Skogly Evenesdal AS.

Varer returnert uten avtale/returnummer gitt av Skogly Evenesdal AS blir vi nødt til å belaste avsender for de ekstra utgifter dette medfører. Merkostnaden for dette er 299,-.

Standard leveringsmetode er henting på Skoglys forretningsadressen for egen regning.