Slik tenner du opp i peisen

Å få fyr i peisen kan av og til være vanskelig. Her får du imidlertid en sikker fremgangsmåte som gjør opptenningen enkel. I tillegg er metoden miljøvennlig.

Enten starter man opptenningen fra toppen av bålet eller fra bunnen. Vi foretrekker «topp-ned» . Det gir mindre sot og aske, sikrer bedre lufttilførsel og gjør at første illegg av ved varer lengre. Uansett, skal du få bålet til å tenne på første forsøk trenger du:


– 2 medium store Peiskos vedkubber
– 8-12 stykk Peiskos opptenningsved
– 1 -2 Bålkos opptenningsfyrstikker

Steg 1 – Luft og vedkubbe

Sørg for at alle luftventilene i peisen er åpne. Legg deretter inn vedkubbene i bunnen av peisen.

Steg 2 – Opptenningsved

Legg så et lag med opptenningsved oppå vedkubbene, gjerne 2-3 lag. Husk at luft er viktig – en avstand på ca 1 cm mellom hver pinne er fint. Peiskos opptenningsved er av gran, og med et tverrmål på 2-4 centimeter og får du lett fyr.


Steg 3 – Opptenningsfyrstikker – Tenn på

På toppen av laget med opptenningsved legger du et par Skogly opptenningsfyrstikker som du har tent på.

Steg 4 – Følg med

Enkelte skorsteiner bruker mer tid på å skape en god trekk enn andre. Dersom trekket er dårlig kan det være en idé å ha døren litt på gløtt til peisen har blitt ordentlig varm. Og er huset eller hytta veldig godt isolert kan det også være en idé å åpne et vindu. Det samme gjelder om kjøkkenvifta står på.

Noen avsluttende kommentarer
Ettersom veden gradvis antenner vil mengden røykgasser fra veden også øke. Dagens ovner er såkalte rentbrennende, hvilket betyr at brennkammeret er utformet slik at røykgasser og sotpartikler brenner opp før det kommer ut i pipeløpet og reduserer forurensende utslipp. Denne prosessen kommer i gang når peisen blir varm.
Og når skorsteinen blir varm vil du oppdage at lufttrekket øker. Det kan derfor være greit å redusere lufttilførelsen når det brenner friskt.

Om du følger anvisningen over, og tenner opp med et par store vedkubber vil det første ilegget vare en times tid. Når dette er brent til glør kan du åpne døren forsiktig og legge på mer ved. Et godt tips er å ha døren på gløtt et par sekunder før du åpner den helt. Da sørger trekket i pipa for at røykgasser fjernes fra brennkammeret og du unngår å få røyk ut i rommet.