Hva er Peiskos

Ved merket Peiskos er et produkt som består av en vedsekk med bjørk, fortrinnsvis fra Evenesdal, herunder Hongdalen, Myrland, Sandbakken, Storengdalen. I tillegg tas det inn ved fra Salten-distriktet for å dekke etterspørselen som vi også definerer som lokalprodukt, og følgelig merker produktet med Peiskos.

Peiskos leveres i henhold til Norsk Standard 4414 Klasse I eller bedre(Klasse Ekstra).

I klassifiseringen i klasse I er minstekravet til fuktighet 22%, vi leverer for øvrig ikke ved med fuktighet over 20%. I snitt leveres veden fra 15%, +/- 3%. Vår erfaring, og anbefaling er at ved under 12% brenner for fort og for vamt, noe man derfor bør unngå.

Vekt

Jamfør Norsk Standard 4414 så skal sekken veie 15 kilo ved 20% fuktighet. En slik sekk har 12.5 kilo tørrstoff, også kalt basisegenvekt. 1 % fuktighet tilsvarer 125 gram på en slik 15 kilos sekk. Som kunde kan du da merke at sekken kanskje er litt løs i fisken, dette fordi fuktigheten i sekken også øker eller minsker volumet i sekken, samtidig endrer også vekten seg. Dette er helt normalt, fordi ved er et levende materiale, selv etter at det har hugd i skogen.

Eksempel: Skogly pakker en 15 kilo sekk i mai/juni. Sekken plasseres under tak for tørking. I løpet av denne tiden tørker veden ned til 15%. I vekt så har veden da sunket med 125 gram * 5, som er 600 gram. Sekken veier nå kun 14,4 kilo.

Norsk Standard har tatt høyde for dette i kravene sine, en 15 kilos sekk kan derfor variere 10 %, så minstevekten til en 15 kilos sekk er 13,5.


Brennverdi

Peiskos leveres i forpakning på 15 kilo, hvilket tilsvarer 61.8 kWh brennverdi ved 20% fuktighet. Ved 15% fuktighet øker kWh til 63,4, og vekten reduseres til 14,4 kilo. Hvor mange % fuktighet veden bør ha er smak og behag, og kommer også ann på hvilken peis og teknikk du bruker.

Vi på Skogly har en rentbrennende ovn, vi synes det er best å fyre med de største kubbene med litt fuktig ved for da slipper vi å fylle på så ofte i ovnen.

Kvalitetssikring

Ved hver levering utføres det en kvalitetskontroll på leveransen. Kontrollen er visuell og fysisk. Det utføres visuell kontroll av kubbediameter, råte, mugg og kløyving. Fuktighet og vekt måles med egne apparater.

Sekker levert fra Skogly uten merket Peiskos er supplerende ved fremstilt fortrinnsvis fra våre partnere i Norge, men også utlandet hvis Norsk ved ikke er å fremskaffe.